Uslovi upisa

PUŽ upisuje decu tokom cele godine.

Za upis je potrebno popuniti upitnik i doneti potvrdu od pedijatra.

 

Ukoliko PUŽ pohađa dvoje dece iz iste porodice prvo dete plaća punu cenu, a drugo dete ima 30% popusta na punu cenu.

Ukoliko PUŽ pohađa troje dece iz iste porodice prvo dete plaća punu cenu, drugo dete ima 30% popusta na punu cenu, a treće dete ima 40% popusta na punu cenu.