Uzrasne grupe

Rad sa decom u Vrtiću PUŽ je organizovan u pet uzrasnih grupa.

Na stranama pojedinih uzrasnih grupa možete se informisati o aktivnostima i detaljima vezanim za konkretnu grupu.

 

Naš rad je organizovan u pet uzrasnih grupa: