Misija i vizija PUŽ-a

Vrtic PUZ

Misija PUŽ-a

Vaspitno obrazovna ustanova u kojoj deca kroz učenje, druženje i igru upoznaju sebe i svet oko sebe. Rad se zasniva na razvijanju istraživačkog duha, kritičkog mišljenja, različitosti i tolerancije. 

Vaspitno obrazovna ustanova u koju deca dolaze zadovoljna i odlaze obogaćena novim znanjima, iskustvima i doživljajima.

Ustanova u kojoj radi stručan i kreativan kadar.

Briga o fizičkom zdravlju dece kroz boravak na svežem vazduhu, preglede pedijatra, svakodnevne vežbe oblikovanja i pravilnu ishranu.

Saradnja sa roditeljima u svim oblastima na obostranu korist i dobrobit deteta i porodice u celini.

Misija i vizija 1

Vaspitno obrazovna ustanova u koju roditelji imaju poverenja i sa kojom sarađuju.

Ustanova sa savremenim učilima i igračkama, otvorena za saradnju sa roditeljima, zajednicom, kulturnim i istorijskim institucijama.

Vizija PUŽ-a

Jedno od vodećih privatnih obdaništa na teritoriji Grada Novog Sada u kom deca uz pomoć stručnog osoblja odrastaju i provode  prijatne i zanimljive trenutke u igri i obrazovanju.

Vaspitno obrazovna ustanova koja će ići u korak sa vremenom i unositi novine kako u radu, tako i u učilima u skladu sa potrebama dece, roditelja i okruženja.

PUŽ je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj deca kroz učenje, druženje i igru upoznaju sebe i svet oko sebe, u kojoj se rad zasniva na razvijanju istraživačkog duha, kritičkog mišljenja, prihvatanju različitosti i tolerancije.

Cilj nam je da deca boraveći u PUŽ-u uživaju u učenju, igri, druženju, prvim zaljubljivanjima.

Aktivnosti koje planiraju i sprovode vaspitači, medicinska sestra – vaspitač, pedagog i psiholog prilagođene su uzrastu, individualnim potrebama, željama i talentima svakog deteta. Kroz rad podstičemo njihovu radoznalost, kreativnost, samopouzdanje, želju za učenjem, međusobno poštovanje.

PUŽ u okviru svojih aktivnosti omogućava deci boravak uz vaspitno obrazovni rad na 4 ili 8 sati i više. U toku dana deci je na raspolaganju 5 obroka – doručak, užina, ručak, po podnevna užina i večera.

Vodeći računa o ravnomernom razvoju dece, Plan i program svake grupe podelili smo u celine koje obuhvataju intelektualni, matematički, jezički, svet oko nas, socioemocionalni, motorički, muzički, dramski i likovni razvoj.

Pored svakodnevne jutarnje gimnastike, jednom nedeljno deca vežbaju sa profesorima Dečijeg sportskog kluba.

Deca iz starije i predškolske grupe jednom nedeljno imaju časove kompjutera

Deca iz starije i predškolske grupe dva puta mesečno imaju časove šaha.

U duhu poslovice “U zdravom telu, zdrav duh” svakih 15 dana se sa nama druži i pregleda nas pedijatar i stomatolog.

Učenju stranih jezika takođe poklanjamo pažnju te već u mlađoj grupi deca dva puta nedeljno uče engleski jezik, a od četvrte godine pored obaveznog engleskog jezika postoji mogućnost fakultativnog učenja nemačkog jezika.

U želji da kod dece razvijamo ljubav prema pozorištu i dramskom izražavanju svakog meseca nam u goste dolazi pozorište.

Naš rad je organizovan u pet uzrasnih grupa:


PUŽ je verifikovan za pripremni predškolski program.

U PUŽ-u organizujemo i proslave rođendana uz program koji je prilagođen dečijem uzrastu.

Misija i vizija 2

Postoji mogućnost i čuvanja dece na sat.

Važno nam je da deca dolaze i odlaze zadovoljna iz PUŽ-a, a da se roditelji osećaju sigurno poveravajući nam svoju decu.

Kako je PUŽ mesto namenjeno celoj porodici, roditeljima je na raspolaganju savetovalište za roditelje, kao i psihološka podrška trudnicama.

Naša prednost je sveobuhvatnost aktivnosti, kao i spoj dečijih i roditeljskih želja i našeg profesionalizma i fleksibilnosti.

Pozivamo Vas da nas posetite i da zajedno učestvujemo u kreiranju zanimljivog i bezbrižnog detinjstva Vašeg deteta.